CHARAKTERISTIKA
KURZU

Metodický, formační a současně i zážitkový kurz Odboru duchovní výchovy Junáka, který rozvíjí osobní duchovní i duševní život účastníka a nabízí náměty pro rozvoj činnosti oddílů v tomto směru. 4kurz je rozdělený do čtyř víkendů během jednoho a půl roku v rytmu jaro-podzim-jaro-podzim v různých základnách v Čechách a na Moravě. Každý víkend je zaměřen na jednu za čtyř základních oblastí duchovního a duševního života každého člověka. Jde také o vzájemné přátelské a neformální sdílení ve společném kruhu instruktorů a účastníků, kde každý všem dává i od všech dostává.

Kronika 4kurzu

Aktuálně je v plném proudu třetí běh kurzu, který měl premiéru v letech 2012—2014. Na 4kurz myšlenkově i obsahově navazuje lesní škola PROTOS. Většina instruktorů 4kurzu tvoří i většinu týmu instruktorů Protosu. Nabyté zkušenost lze prohloubit také na skautském metodickém semináři Trignis

INSTRUKTOŘI
4KURZU

Jako instruktoři tvoříme rozmanitý tým. Pocházíme z různých koutů Čech i Moravy a najdeš mezi námi především členy/instruktory Odboru duchovní výchovy Junáka. Na jednotlivé víkendy zveme také zajímavé externisty.

Více o instruktorech

CÍLE A PROGRAM
KURZU

  • Podpořit, rozvíjet a motivovat další osobní duchovní a duševní rozvoj skautů a skautek (roverů a starších)
  • Nabízet konkrétní programy a aktivity (včetně metodiky), které v činnosti oddílů rozvíjejí duchovní a duševní život
  • Výměna zkušeností z činnosti oddílů, navázání nových přátelských vztahů
  • Načerpání chuti, motivace a elánu do života a další skautské činnosti 🙂

Více o programu

PŘIHLÁŠKA
NA 4KURZ

Uvítáme všechny aktivní skautky a skauty, kterým je jim aspoň 17 let, zúčastní se všech čtyř částí 4kurzu a chtějí rozvíjet (nejen) duchovní život svůj i svého oddílu.

Aktuálně je v plném proudu třetí běh 4kurzu 2018-2019, který je určen pro věřící křesťany (či všechny tuto víru hledající).

Více o aktuálním běhu