PROGRAMOVÁ NÁPLŇ
4KURZU

Program 4kurzu je rozdělený do čtyř víkendů během jednoho a půl roku v rytmu jaro-podzim-jaro-podzim. Každý víkend je zaměřen na jednu za čtyř základních oblastí duchovního a duševního života každého člověka.

Program - 4kurz - víkend LIDÉ

1. VÍKEND: LIDÉ

(týmová spolupráce, výchova, vztahy)

 • Důvěra a komunikace při skupinové spolupráci
 • Pedagogika-výchova-sociální dovednosti
 • Prohloubení schopnosti skupinové spolupráce při morálním dilematu
 • Oblast „Můj kamarád“ ve stezkách
 • Rituály ve skautském oddíle
 • Biblický závod
 • Sdílení zkušeností: konflikty v oddíle
Program - 4kurz - víkend JÁ

2. VÍKEND: JÁ

(sebepoznání, životní postoje a hodnoty)

 • Sebepoznání v zátěžové situaci
 • Zrcadlo osobních hodnot
 • Rekapitulace životních postojů
 • Výchova svědomí
 • Důvěrou proti strachu
 • Vedení před i po skautském slibu
 • Technika meditace
Program - 4kurz - víkend SVĚT

3. VÍKEND: SVĚT

(historie, společnost, politika, ekologie)

 • Skauti-hrdinové v boji proti totalitám
 • Demokracie: Jak se má skaut angažovat v politice a společnosti?
 • Čím může skaut přispět k ekologii a trvale udržitelnému rozvoji
 • Skautská historie a symbolika v praxi (metodika)
 • Aktuální výzvy
 • Místní samospráva
 • Mezinárodní skauting
Program - 4kurz - víkend BŮH

4. VÍKEND: BŮH

(osobní duchovní růst, 1. skautský princip, duchovní výchova)

 • Prohloubení a obnova osobního duchovního života
 • Duchovní rozměr v oddílech s rozšířenou duch. výchovou i bez ní
 • Rekapitulace svého života v tichu a samotě
 • Liliový kříž a skautské duchovní odborky
 • První princip skautingu
 • Cesta naším životem
 • Poznání brzd osobního duchovního rozvoje

→ Termíny a místa konání jednotlivých víkendů aktuálního běhu 4kurzu 2018-19